Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Người gửi: Khách | Thời gian gửi: 31/10/2012 14:06:44 Trong: Bảo hiểm xã hội | Trả lời: (1) | Lần xem: ()

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những giấy tờ gì?

 

Tên liên hệ (*)

Email (*)

Danh sách câu trả lời (1)

 
 
 • Trả lời bởi: costaluna310@gmail.com, vào lúc : 31/10/2012 14:08:07
  Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

  1. Sổ bảo hiểm xã hội;

  2. Quyết định nghỉ việc;

  3. Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng Giám định y khoa trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm Xã hội

  4. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài trong trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm Xã hội;

  5. Đơn đề nghị của người lao động trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm Xã hội.
   
  Theo molisa.gov.vn
<1>